Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, zwanego dalej RODO, zapoznaj się z poniższymi informacjami dotyczącymi sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych.

Słownik pojęć:

 • Administrator Danych Osobowych – INSTALTELECOM Sp. z o.o.
 • Cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.
 • Log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub dokładniej ustalić skąd nastąpiło połączenie.
 • Serwis – strona internetowa instaltelecom.pl.
 • Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny).
 • Protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.

1. ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH JEST:

Administratorem Państwa danych osobowych jest INSTALTELECOM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowy Kisielin – Innowacyjna 2, w (66-002) Zielonej Górze, NIP: 973 10 65 875, KRS: 0000794805.

2. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

JEŚLI JESTEŚ NASZYM KLIENTEM, PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE W CELU:

a. Zawarcia umowy oraz jej realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

b. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. w celu wystawienia faktury.

c. Marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. poprzez utrzymanie kontaktu w związku z korespondencją tradycyjną, e-mailową, telefoniczną w sprawach dotyczących naszej działalności. Przetwarzamy dane także w celu dochodzenia roszczeń i praw związanych z prowadzoną działalnością.

JEŚLI JESTEŚ KANDYDATEM DO PRACY LUB NASZYM PRACOWNIKIEM, PRZETWARZAMY DANE W CELU:

a. Otrzymania zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i może być wycofana w dowolnym momencie w taki sam sposób, jak została ona wyrażona bądź na adres e-mail, przy czym takie cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnięciem.

b. Zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 9 ust. 1, 2 lit. a, b, c, h RODO), w szczególności celem zawarcia i wykonania umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej związanej z realizacją usług i jej realizowanie zgodnie z przepisami prawa. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań w zakresie procesu rekrutacji, wykonywania umowy.

c. Obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b, h RODO w zakresie przetwarzania danych pracowników, zleceniobiorców w zakresie danych szczególnych kategorii zgodnie z obowiązkiem prawnym), w szczególności w celu zawarcia i realizacji umowy oraz spełniania obowiązków przechowywania Państwa danych po zakończonym stosunku pracy, innego stosunku cywilnoprawnego, a także w zakresie wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości dla celów podatkowych, ubezpieczeń społecznych i innych obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy czy prawa cywilnego, a także w związku z realizacją umów na rzecz kontrahentów danych INSTALTELECOM może zażądać danych zgodnie z Kodeksem pracy, zgodnie z przepisami o ustawie o ochronie osób i mienia, o ochronie informacji niejawnych, w tym także na osobne żądanie swojego klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zamówień publicznych i przepisów obowiązujących zamawiającego, w szczególności zgodnie z przepisami: Prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie osób i mienia, ustawy o ochronie informacji niejawnych.

d. Uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celach procesu rekrutacyjnego i zatrudnienia osób współpracujących z INSTALTELECOM. Prawnie uzasadnione interesy dot. procesu rekrutacyjnego i zatrudnienia realizowane przez nas polegają na oferowaniu Państwu pracy, zlecenia w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, jej wykonywania w oparciu o dane usprawniające funkcjonowanie INSTALTELECOM (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi. Przetwarzamy Państwa dane w związku z uzasadnionym interesem także w ramach monitoringu poczty służbowej należących do INSTALTELECOM, monitoringu wizyjnego należący do podmiotu zewnętrznego.

3. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

a. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów, dla jakich zostały zebrane, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4. KTO JEST ODBIORCĄ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

a. Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, m.in. dostawcom IT, księgowym, zleceniobiorcom, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia danych osobowych lub upoważnienia do ich przetwarzania.

5. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA PRZEZ CIEBIE DANYCH OSOBOWYCH:

a. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, np. w związku z wyrażeniem zgody, a obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa jak np. zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji celów, w jakich zostały zebrane lub brak możliwości zawarcia umowy.

6. JAKIE MASZ PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANYMI PRZEZ NAS DANYMI OSOBOWYMI:

a. Dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i ich przeniesienia.

b. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, która może zostać wycofana w dowolnym momencie w taki sam sposób, w jaki została wyrażona (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem jej wykorzystania przed cofnięciem).

c. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES

a. Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies, stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym. Pliki Cookies, zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

b. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 • Ułatwienia korzystania z serwisu podczas jego przeglądania.
 • Późniejszego skojarzenia w przypadku ponownego połączenia serwisu z urządzeniem, na którym zostały zapisane.
 • Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystałeś ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 • Dostosowania zawartości serwisu do określonych preferencji oraz optymalizacji korzystania z dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb.

c. W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

 • „Sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
 • „Stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia.
 • „Wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej.
 • „Niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej.
 • „Funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych ustawień i personalizację interfejsu.
 • „Własne” – zamieszczane przeze Serwis.
 • „Zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis.

d. Informacje w żaden sposób nie są łączone z Twoimi danymi osobowymi i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej. Powinieneś sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zapoznaj się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:

 • Internet Explorer,
 • Microsoft Edge,
 • Mozilla Firefox,
 • Chrome,
 • Opera,
 • Safari.

e. Oprogramowanie do przeglądania serwisu, tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies.

f. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej.

Scroll to Top